Ο Α.Σ. Κάμιρος ανακοινώνει τη φύτευση εξήντα στρεμμάτων τομάτας από την 1η Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου. Η έναρξη της συγκομιδής υπολογίζεται στις αρχές του Μαΐου.