Καλλιεργητική Περίοδος 2009-2010

Ο Α.Σ. Κάμιρος ανακοινώνει τη φύτευση εξήντα στρεμμάτων τομάτας από την 25η Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη της συγκομιδής υπολογίζεται στις αρχές Νοεμβρίου.